Näita korraga 
1 Liiklus Eesti Buss kaugliini bussiliinil augustikuus
2 1.juulist muutus ehitusseadustik
3 Kohtla Vallavolikogu ootab aukodaniku nimetamisele ettepanekuid!
4 Teade meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” projektiettepanekute esitamise kohta Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonnas
5 VKG Plokk OÜ reklaam
6 1.juunist kehtivad toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude uued piirmäärad
7 Go Bus avab 20. aprillil 2015 uue kommertsbussiliini nr 245 Rakvere – Aseri – Kohtla-Järve – Jõhvi.
8 Tarbijakaitseameti nõuanne
9 Hajaasustuse programmi 2015 taotlusvooru avanemisest
10 Jõhvi-Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu meede
11 Euroopa Liidu toiduabi 2015-2018
12 Töötukassa info
13 Keskkonnaministeerium hoiatab: Kukruse mäel viibimine on ohtlik!
14 Täiendav rahaline ravimihüvitis muutus 1.jaanuarist soodsamaks
15 Reklaam "Ohtlike puude raie ja hooldustööd"