Näita korraga 
1 Kohtla valla arengukava 2014-2024 muutmise ja eelarvestrateegia 2015-2018 koostamise algatamine
2 Uus igaüheõigus
3 Saka rahvamajas koolialguse kontsert
4 Kohtla vallavalitsus ootab lastevanematelt õpilaste bussisõidusoodustuste avaldusi!
5 Mis muutub politsei töös alates 1.oktoobrist?
6 Muudatused busside sõiduplaanides alates 01.09.2014 (Liin 114)
7 Kabelimetsa küla mänguväljaku ehitus
8 Päästeameti pressiteade:Suitsuandur on vajalik ja kohustuslik
9 1.märtsist muutub Kohtla-Järve linna ühistranspordis sõidusoodustuse saamise kord
10 Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas 2014.aastal
11 1.jaanuarist 2014 on kogu Kohtla valla territooriumil vee-ettevõtjaks OÜ Järve Biopuhastus
12 Uuest e-pileti süsteemist
13 Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri
14 Keskkonnaministeeriumi teade jäätmete põletamisest
15 Teeme ennast nähtavaks!