Näita korraga 
1 Go Bus avab 20. aprillil 2015 uue kommertsbussiliini nr 245 Rakvere – Aseri – Kohtla-Järve – Jõhvi.
2 Tarbijakaitseameti nõuanne
3 Kohtla Vallavolikogu võttis vastu uue redaktsiooni "Kohtla valla eelarvest huvi ja spordiklubide toetamise kord"
4 Tervise Arengu Instituudi teavitus
5 Tallinn-Narva rongi sõiduplaani muudatus
6 Hajaasustuse programmi 2015 taotlusvooru avanemisest
7 Päästeameti pressiteade:homme hakkab üle Eesti kehtima tuleohtlik aeg
8 Ida päästekeskuse teade
9 Jõhvi-Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu meede
10 Euroopa Liidu toiduabi 2015-2018
11 Töötukassa info
12 Keskkonnaministeerium hoiatab: Kukruse mäel viibimine on ohtlik!
13 Täiendav rahaline ravimihüvitis muutus 1.jaanuarist soodsamaks
14 Reklaam "Ohtlike puude raie ja hooldustööd"
15 Kohtla Vallavalitsus teatab Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi eelnõu valmimisest