Kohtla vald - parima pangaga paik.

2007.a.

Helve Voolas- kauaaegne Kohtla valla juht

Alates 6.juulist 1987.a. töötas Kohtla-Järve rajooni Kohtla Küla Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehena ning Eesti iseseisvuse taastamisega 17.juunist 1992.a. kuni 15.novembrini 1996.a.  Kohtla vallavanemana.

2008.a.

Heinrich Kruup-Kohtla ajalooringi liige, kodu-uurija ja mälestuste jäädvustaja

Oma väsimatu töö tulemusena on H.Kruup talletanud märkismväärse osa Kohtla valla piirkonna ajaloost.Paljud tema tööd on leidnud üleriigilist tunnustamist.

2009.a.

Hilja Troon- kauaaegne Kohtla valla  haridus- ja kultuuritöötaja ning seltsielu edendaja

Alates 1949.a. sügisest asus tööle Saka Algkooli õpetajana, kus töötas 1966.aastani.1966.a. kuni 2003.a. Saka raamatukogu juhataja.1950.a.-60.a. aastatel võttis aktiivselt osa Saka rahvamaja ringide tööst: osales näiteringis, estraadiringis, naiskooris.Praegu osaleb ta Saka rahvamaja pensionäride tantsurühmas Murumemmed

2012.a.

Tõnis Kaasik- Saka mõisakompleksi  väljaarendamise eest

 

2015.a.

Maido Keskküla - Saka küla jooksu järjepideva korraldamise eest