Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla Vallavalitsus teatab kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalikust väljapanekust 04.07.2017 – 03.08.2017 ning avaliku arutelu toimumisest Kukruse Polaarmõisas (Kukruse küla 20, Kohtla vald, Ida-Virumaa) 24.08.2017 algusega kl 17.00.

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks

asukoha eelvaliku otsuse eelnõu lisadega (juuni 2017)  http://gofile.me/30jqW/baYyk8png

asukoha eelvaliku otsuse eelnõu joonis avalikule väljapanekule  http://gofile.me/30jqW/DtUpNuVI6

KSH I etapi aruanne (juuni 2017)

http://gofile.me/30jqW/lyozPafQV

 

asukoha eelvaliku otsuse eelnõu  ning keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruandele kohta esitatud arvamused  ning vastuskirjad:

 

Teade KOV eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks  asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikust väljapanekust ja arutelust. 

Kohtla Vallavolikogu 29.06.2016 otsusega nr 95 on algatatud Kukruse aherainemäe ümberpaigaldamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegilne hindamine

 

Kukruse aherainemäe ümberpaigutamise KMH aruanne: https://pilv.kobras.ee/index.php/s/x7NyMWLu8To9Ykz