Kohtla vald - parima pangaga paik.

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017

Kohtla Vallavalitsuse 19.07.2017.a. korraldusega nr. 162 „Hajaasustuse programmi 2017 laekunud taotluste rahastamise kinnitamine“ on hajaasustuse programmi toetuse saajateks:

1.       Toetuse saaja: Patiteeva Nadezda

Projekt Veevarustuse rajamine Rose kinnistule

Toetuse suurus 3046,00 eurot

Toetuse omafinantseering 1701,00 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2018

2.       Toetuse saaja: Patiteeva Nadezda

Projekt Biopuhasti paigaldamine Rose kinnistule Valaste külas

Toetuse suurus 3453,30 eurot

Toetuse omafinantseering 1726,70 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2018

3.       Toetuse saaja: Neidla Olev

Projekt Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Ristiku kinnistul Vitsiku külas

Toetuse suurus 4600,00 eurot

Toetuse omafinantseering 2300,00 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev juuli 2018

4.       Toetuse saaja: Teetlok Aulis

Projekt Kaarli kinnistule veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2060,10 eurot

Toetuse omafinantseering 1029,90 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev juuli 2018

5.       Toetuse saaja: Rooden Maido

Projekt Sepa talu biopuhasti rajamine

Toetuse suurus 4756,24 eurot

Toetuse omafinantseering 2377,76 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2018

6.       Toetuse saaja: Vidershpan Liina

Projekt Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Lehtmänni kinnistul Peeri külas

Toetuse suurus 4600,00 eurot

Toetuse omafinantseering 2300,00 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev juuli 2018

7.       Toetuse saaja: Paavel Lea

Projekt Veesüsteemi rajamine Vahtra kinnistul Kaasikaia külas

Toetuse suurus 2230,00 eurot

Toetuse omafinantseering 1130,00 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev aprill 2018

8.       Toetuse saaja: Moor Marge

Projekt Mooni kinnistule biopuhasti rajamine

Toetuse suurus 4519,40 eurot

Toetuse omafinantseering 2259,40 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2018

9.       Toetuse saaja: Djatlov Juri

Projekt Puurkaevu rajamine Rosina kinnistule Kaasikvälja külas

Toetuse suurus 734,96 eurot (taotluses 2147,40 eurot)

Toetuse omafinantseering 2486,24 (taotluses 1073,80 eurot)

Projekti elluviimise lõppkuupäev juuli 2018

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2017.

 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052  „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument“, mis on kättesaadav

EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm veebilehel. 

Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

Lisainfo:

Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 3373348, 53024111, margit.juuse@kohtlavv.ee

Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee, Tiit Toos 3321263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee 

 Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Kohtla Vallavalitsus oma 2017.a. hajaasustuse programmi taotluse hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:

 Komisjoni esimees - Margit Juuse

 Liikmed:

 • Toomas Ilves
 • Tatjana Olesk
 • Aimi Oja
 • Kaja Konsa

Korraldus 88 20.04.2017

Hajaasustuse programmist 2017.a. toetavate valdkondade prioriteetsuse ja eelistatud isikute sihtrühma määramine Kohtla vallas on järgmine:

 1. veesüsteemid
 2. kanalisatsioonisüsteemid
 3. juurdepääsuteed
 4. autonoomsed elektrisüsteemid
 • eelistatud sihtrühmadeks on kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised.

 Korraldus 87 20.04.2017

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016

 Kohtla Vallavalitsuse 02.03.2017.a. korraldusega nr. 45 „Hajaasustuse programmi 2016 laekunud taotluse rahastamise kinnitamine“

on hajaasustuse programmi toetuse saajaks:

 1.        Toetuse saaja: Priit Soomer

Projekti nimetus Puurkaevu rajamine Laia kinnistule Valaste külas

Toetuse suurus 1186,66,00 eurot, toetuse omafinantseering 593,34 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev november 2017

Lõpparuanne kinnitatud 20.09.2017 korraldusega nr.193 mahus 1780,00 eurot, millest toetus 1186,66 eurot

Kohtla Vallavalitsuse 25.07.2016.a. korraldusega nr. 203 „Hajaasustuse programmi 2016 laekunud taotluste rahastamise kinnitamine“

on hajaasustuse programmi toetuse saajateks:

 1.        Toetuse saaja: Rande Reigo

Projekti nimetus Veesüsteemi rajamine Rande mü Kaasikvälja külas

Toetuse suurus 2624,00 eurot, toetuse omafinantseering 1312,00 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev detsember 2016

Lõpparuanne kinnitatud 19.01.2017 korraldusega nr. 11 mahus 3936,00 eurot, millest toetus 2624,00 eurot

2.         Toetuse saaja: Kiiver Aare

Projekt nimetus Kiiveri kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 1703,28 eurot, toetuse omafinantseering 851,52 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2017

Kohtla Vallavalitsuse korraldusega nr.296 01.12.2016 lõpetada hajaasustuse programmi toetuse kasutamine seose toetusest loobumisega.

3.         Toetuse saaja: Eero Maie

Projekt nimetus Puurkaevu rajamine Maie kinnistule Ontika külas

Toetuse suurus 1684,72 eurot, toetuse omafinantseering 842,36 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2017

Kohtla Vallavalitsuse korraldusega nr. 16 02.02.2017 lõpetada hajaasustuse programmi toetusleping.

4.         Toetuse saaja: Rande Reigo

Projekt nimetus Biopuhasti paigaldamine Rande mü Kaasikvälja külas

Toetuse suurus 2998,40 eurot (taotluses 3453,00 eurot), toetuse omafinantseering 2180,60 eurot (taotluses 1726,00 eurot)

Projekti elluviimise lõppkuupäev detsember 2016

Lõpparuanne kinnitatud 19.01.2017 korraldusega nr. 11 mahus 5179,00 eurot, millest toetus 2998,40 eurot

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

 Ida-Viru Maavalitsus teatab, et alates 08.04.2016 avatakse hajaasustuse programmi 2016. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2016.

 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav

EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

 Lisainfo:

Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 3373348, 53024111, margit.juuse@kohtlavv.ee

Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee, Tiit Toos 3321263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee  

 

Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Kohtla Vallavalitsus oma 2016.a. hajaasustuse programmi taotluse hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:

 Komisjoni esimees - Margit Juuse

 Liikmed:

 • Toomas Ilves
 • Tatjana Olesk
 • Aimi Oja
 • Kaja Konsa

Korraldus nr 124 21.04.2016

Hajaasustuse programmist 2016.a. toetavate valdkondade prioriteetsuse ja eelistatud isikute sihtrühma määramine Kohtla vallas on järgmine:

 1. veesüsteemid
 2. kanalisatsioonisüsteemid
 3. juurdepääsuteed
 4. autonoomsed elektrisüsteemid
 • eelistatud sihtrühmadeks on kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised.

Korraldus nr 125 21.04.2016

 Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga.

 „Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele korralikud elutingimused, et elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Möödunud aastatel on pered aktiivselt programmist osa võtnud. Elutingimusi on parandatud juba rohkem kui 6000 majapidamises,“ lisas minister.

 Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.

 Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2016. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. Maksimaalne toetus riigi ja omavalitsuse poolt ühe majapidamise kohta kokku on 6500 eurot.

Programmis osalevate omavalitsuste arv on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2013. aastal avaldas valmisolekut programmis osaleda 125 valda, siis 2014. aastal 162 ning 2015. aastal juba 169 valda, mis moodustab valdava osa hajaasustuspiirkondadega omavalitsustest. Taotlusvooru kuulutab välja maavalitsus nendes kohalikes omavalitsustes, kes on avaldanud valmisolekut 2016. aasta programmis osaleda. Lisainfot saab maavalitsuste veebilehtedelt http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm 

 2015. aastal esitati hajaasustuse programmis 2666  projektitaotlust, neist rahastati 1427. Riigi toetus oli ligi 2,06 miljonit eurot, omavalitsused panustasid ligi 2,09 miljoni euroga ning toetuse saajate omafinantseering moodustas üle 2,24 miljoni euro.

 Hajaasustuse programm Kohtla vallas

Periood 2015-2016

Kohtla Vallavalitsuse 02.07.2015.a. korraldusega nr. 99 "Hajaasustuse programmi taotluste kinnitamine" on hajaasustuse programmi toetuse saajateks:

1. Toetuse saaja - Niinlaup Tiina

Nimetus ja tegevused - Puurkaevu rajamine Savi kinnistule Ontika külas

Toetuse ning omafinantseeringu suurus - toetus 1440,00 eurot, omafinantseering 720,00 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev - september 2016

Lõpparuanne kinnitatud 07.01.2016 korraldusega nr. 3 mahus 2160,00 eurot, millest toetus 1440,00 eurot

2. Toetuse saaja - Keskla Marju

Nimetus ja tegevused - Puurkaevu ja veevarustussüsteemi rajamine Kõrgekase kinnistule Saka külas

Toetuse ning omafinantseeringu suurus - toetus 4104,00 eurot, omafinantseering 1367,86 eurot.

Projekti elluviimise lõppkuupäev - september 2016

Lõpparuanne kinnitatud 19.05.2016 korraldusega nr. 161 mahus 4104,00 eurot, millest toetus 2736,14 eurot.

 

Hajaasustuse programmi 2015.a. taotlusvoor avatud

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et 23.03.2015 avatakse hajaasustuse programmi 2015.a. taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse ja Iisaku. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni 25.05.2015.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele.

Nõuded taotlejatele ja kaastaotlejatele, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjas nr 1-3/46 "Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument", mis on kättesaadav EAS-i ja Ida-Viru Maavalitsuse veebilehtedel.

Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Lisainfo: Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 33 73348, 53024111, margit.juuse@kohtlavv.ee

Ida-Viru Maavalitsus: Galina Paaps 33 21228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee

Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Kohtla Vallavalitsus oma 2015.a. hajaasustuse programmi taotluse hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:

Komisjoni esimees - Margit Juuse

Liikmed:

 • Toomas Ilves
 • Tatjana Olesk
 • Aimi Oja
 • Kaja Konsa

Korraldus nr 55 02.04.2015 

Hajaasustuse programmist 2015.a. toetavate valdkondade prioriteetsuse ja eelistatud isikute sihtrühma määramine Kohtla vallas on järgmine:

 1. veesüsteemid
 2. kanalisatsioonisüsteemid
 3. juurdepääsuteed
 4. autonoomsed elektrisüsteemid
 • eelistatud sihtrühmadeks on kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised.

 Korraldus nr 56 02.04.2015

Hajaasustuse programm Kohtla vallas

Periood 2014-2015

Kohtla Vallavalitsuse 21.08.2014 korraldusega nr.137 "Hajaasustuse programmi raames perioodi 2014 rahastamisele kuuluvate taotluste kinnitamine" muutmine on hajaasustuse programmi toetuse saajaks:

 • Toetuse saaja - Kaljus Margo

Nimetus ja tegevused - Parkla Kukruse küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse ning omafinantseeringu suurus - toetus 3000,00 eurot, omafinantseering 1500,00 eurot.

Projekti elluviimise lõppkuupäev november 2015

Lõpparuanne kinnitatud 17.12.2015 korraldusega nr. 217 mahus 4500,00 eurot, millest toetus 3000,00 eurot

Kohtla Vallavalitsuse 03.07.2014 korraldusega nr. 110 "Hajaasustuse programmi raames perioodi 2014 rahastamiseks kuuluvate taotluste kinnitamine" on hajaasustuse programmi toetuse saajateks:

 • Toetuse saaja - Juuse Rein

Nimetus ja tegevused - Pikapõllu Kaasikaia küla Kohtla vald - vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse ning omafinantseeringu suurus - toetus 5621,08 eurot, omafinantseering 2810,54 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2015

Lõpparuanne kinnitatud 06.08.2015 korraldusega nr.119 mahus 8431,62 eurot, millest toetus 5621,08 eurot.

 • Toetuse saaja - Seljamäe Rainer

Nimetus ja tegevused - Heina kinnistu Kohtla küla Kohtla vald - biopuhasti paigaldus

Toetuse ning omafinantseeringu suurus - toetus 4088,00 eurot, omafinantseering 2044,00 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev detsember 2014

Lõpparuanne kinnitatud 06.11.2014 korraldusega nr. 168 mahus 6132,00 eurot, millest toetus 4088,00 eurot.

 • Toetuse saaja - Niinep Eno

Nimetus ja tegevused - Täkumetsa 14 Täkumetsa küla Kohtla vald - biopuhasti paigaldamine

Toetuse ning omafinantseeringu suurus - toetus 3978,60 eurot, omafinantseering 1989,00 eruto

Projekti kavandatav elluviimise lõppkuupäev august 2015

Lõpparuanne kinnitatud 24.09.2015 korraldusega nr. 149 mahus 5967,60 eurot, millest toetus 3978,60 eurot.

 • Toetuse saaja - Urmajev Anatoli

Nimetus ja tegevused - Ranna Paate küla Kohtla vald - vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse ning omafinantseeringu suurus - toetus 6250,80, omafinantseering 3125,41 eurot

Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev september 2015

Lõpparuanne kinnitatud16.10.2014 korraldusega nr.158 mahus 7546,21 eurot, millest toetus5030,80 eurot.

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Ida-Viru Maavalitsus annab teada, et alates 07.04.2014 algab hajaasustuse programmi taotluse vastuvõtt Kohtla vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapirkondades elavatele peredele (mille koosseisu kuulub taotluse esitamise päeva seiusga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik) tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele:

Nõuded taotlejatele ja kaastaotlejatele, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 18.03.2014 käskkirjast nr 1-4/57 "Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav EAS-i ja Ida-Viru Maavalitsuse veebilehtedel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni 09.06.2014.a.

Lisainfo: 

Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 33 73348, 53024111, margit.juuse@kohtlavv.ee

Ida-Viru Maavalitsus: Galina Paaps 33 21228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Kohtla Vallavalitsus oma 2014.a. hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises kooseisus:Komisjoni esimees: Margit Juuse

Liikmed : Toomas IlvesTatjana OleskAimi OjaKaja Konsa.

Hajaasustuse programmist 2014.a. toetatavate valdkondade prioriteetsus Kohtla vallas on järgmine:

1. veesüsteemid

2. kanalisatsioonisüsteemid

3. juurdepääsutee

4. autonoomsed elektrisüsteemid

 

Hajaasustuse programm Kohtla vallas

Periood 2013-2014

 

Kohtla Vallavalitsuse 24.10.2013 korraldusega nr.186 „Hajaasustuse programmi raames perioodi 2013-2014 rahastamisele kuuluvate taotluste kinnitamine“ on hajaasustuse programmi toetuse saajateks:

1. Toetuse saaja – Andrey Shumila

Nimetus ja tegevused – Pikapõllu maaüksusele veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse ning omafinantseeringu suurus – Toetus 2421,08 eurot, omafinantseering

1210,54 eurot

Projekti kavandatud lõpptähtaeg – 01.05.2014

Lõpparuanne kinnitatud 05.12.2013 korraldusega nr. 216 mahus 3631,62 eurot, millest toetus 2421,08 eurot.

2. Toetuse saaja – Illart Sillamets

Nimetus ja tegevused – Mägaripõllu maaüksusele veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse ning omafinantseeringu suurus – Toetus 3740,00 eurot, omafinantseering 1870,00 eurot

Projekti kavandatud lõpptähtaeg – 30.09.2014

Lõpparuanne kinnitatud 06.11.2014 korraldusega nr.169 mahus 5610,00 eurot, millest toetus 3740,00 eurot.

3. Toetuse saaja – Hannes Lumiste

Nimetus ja tegevused – Biopuhasti paigaldamine Kaasiku maaüksusele Kaasikvälja külas

Toetuse ning omafinantseeringu suurus – Toetus 5530,00 eurot, omafinantseering 2780,00 eurot

Projekti kavandatud lõpptähtaeg – 31.08.2014

Lõpparuanne kinnitatud 18.09.2014 korraldusega nr. 149 mahus 8310,00 eurot, millest toetus 5530,00 eurot.

4. Toetuse saaja – Jekaterina Kont

Nimetus ja tegevused – Biopuhasti paigaldamine Maria maaüksusele Paate külas

Toetuse ning omafinantseeringu suurus – Toetus 4600,00 eurot, omafinantseering 2330,00 eurot

Projekti kavandatud lõpptähtaeg – 30.06.2014

Lõpparuanne kinnitatud 07.08.2014 korraldusega nr. 127 mahus 6930,00 eurot, millest toetus 4600,00 eurot.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Ida-Viru Maavalitsus annab teada, et alates 01.08.2013 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kohtla vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotledafüüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele:

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 07.06.2013 käskkirjast nr 1-4/106 „Hajaasustuse programm“, mis on kättesaadav EAS-i ja Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni 01.10.2013.a.

Lisainformatsioon: Kohtla Vallavalitsus, tel. 33 73348

Ida-Viru Maavalitsus

Programmi materjalid, vormid ja juhend:

EAS kodulehekülg

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist

Ida-Viru Maavalitsuse kodulehekülg

http://ida-viru.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm

 

Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Kohtla Vallavalitsus oma 02.08.2013 korraldusega nr 150 kinnitatud hajaasustusega programmi taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises kooseisus:

Komisjoni esimees

 • Etti Kagarov

Liikmed

 • Kaja Konsa
 • Margit Juuse
 • Tatjana Olesk
 • Aimi Oja

 

 

Hajaasustuse veeprogramm Kohtla vallas

Periood 2011-2012

Kohtla Vallavalitsuse 15.12.2011 korraldusega nr.223 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluse kinnitamine“ kinnitati hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajaks:

1. Toetuse saaja – Sirje Allikmaa

Nimetus – Kaevu kinnistule Valaste külas vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

Kogumaht – 1746 eurot, sellest toetus 1164,06 eurot

Kestus – veebruar 2012 – juuli 2012

Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV 06.07.2012 korraldusega nr.140 mahus 1746 eurot, millest toetus 1164,06 eurot.

 

Kohtla Vallavalitsuse 14.07.2011 korraldusega nr.126 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste kinnitamine“ kinnitati hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajateks:

2. Toetuse saaja – Margus Oll

Nimetus – Saarekivi kinnistule Roodu külas uue puurkaevu rajamine

Kogumaht – 4250,12 eurot, sellest toetus 2833,55 eurot

Kestus – aug 2011-juuli 2012

Kohtla Vallavalitsuse 07.11.2011 korraldusega nr.199 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuslepingu lõpetamine“ tagastada 90% toetusest summas 2550,20, kuna vee kvaliteet ei vasta nõuetele.

3. Toetuse saaja – Aimi Oja

Nimetus – Kase kinnistule Saka külas uue puurkaevu rajamine

Kogumaht – 3860,26 eurot, sellest toetus 2573,60 eurot

Kestus – aug 2011-juuli 2012

Kohtla Vallavalitsuse 05.12.2011 korraldusega nr. 218 „Hajaasustuse veeprogrammi kinnitatud projekti toetuse suurendamine“ mahus 1758,00 eurot, sellest toetus 1172,00 eurot, veepuhastuseadmete paigaldamiseks.

Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV 06.07.2012 korraldusega nr.140 mahus 5618,26 eurot, millest toetus3745,60 eurot.

Periood 2010-2011

Kohtla Vallavalitsuse 04.08.2010 korraldusega nr.209 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste kinnitamine“ kinnitati hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajateks:

 1. Toetuse saaja – Sirje Allikmaa
  Nimetus – Kaevu kinnistule Valaste külas uue puurkaevu rajamine
  Kogumaht – 99 480 krooni, sellest toetus 64 489 krooni
  Kestus – aug 2010-juuli 2011
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.154 01.09.2011 mahus 4 291,55 eurot, millest toetus 2 814,17 eurot.
 2. Toetuse saaja – Toomas Tooming
  Nimetus – Kohtla vald Amula küla 14 puurkaevu rajamine
  Kogumaht – 84 080 krooni, sellest toetus 56 056 krooni
  Kestus – sept 2010-aug 2011
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr. 131 28.07.2011 mahus 5 245,93 eurot, millest toetus 3 497,44 eurot.

Periood 2009-2010

Kohtla Vallavalitsuse 23.07.2009 korraldusega nr.132 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste kinnitamine“ kinnitati hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajateks:

 1. Toetuse saaja – Tiit Veersalu
  Nimetus – Valaste küla 5 Kohtla vald puurkaevu puurimine
  Kogumaht – 47 200 krooni, sellest toetus 31 450 krooni
  Kestus – aug 2009 -juuli 2010
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.246 15.09.2010 mahus 48 000 krooni, millest toetus 31 968 krooni.
 2. Toetuse saaja – Juhan Innos
  Nimetus – Joogiveevarustuse tagamine Roodu küla 16
  Kogumaht – 12 184 krooni, sellest toetus 8 119 krooni
  Kestus – aug 2009-juuli 2010
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.246 15.09.2010 mahus 11 915 krooni, millest toetus 7 935 krooni.
 3. Toetuse saaja – Saima Erm
  Nimetus – Valaste küla 17 Kohtla vald puurkaevu puurimine
  Kogumaht – 60 800 krooni, sellest toetus 40 500 krooni
  Kestus – aug 2009-juuli 2010
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.269 21.10.2010 mahus 41 620,20 krooni, millest toetus 27 719 krooni.
 4. Toetuse saaja Margus Rose
  Nimetus – Valaste küla 24 Kohtla vald puurkaevu puurimine
  Kogumaht – 42 000 krooni, sellest toetus 28 000 krooni
  Kestus – aug 2009-juuli 2010
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr. 246 15.09.2010 mahus 37 000 krooni, millest toetus 24 640 krooni.

Kohtla Vallavalitsuse 24.08.2009 korraldusega nr.150 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste kinnitamine“ kinnitati hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajaks:

 1. Toetuse saaja – Viktor Maškin
  Nimetus – Valaste küla 47 Kohtla vald veevarustuse rajamine
  Kogumaht – 109 482 krooni, sellest toetus 66 667 krooni
  Kestus – sept 2009-aug 2010
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.246 15.09.2010 mahus 109481,93 krooni, millest toetus 66 667 krooni.

Periood 2008-2009

Kohtla Vallavalitsuse 05.09.2008 korraldusega nr.159 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste kinnitamine“ kinnitati hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajateks:

 1. Toetuse saaja – Urmas Malman
  Nimetus – Ontika küla 38 Kohtla vald puurkaevu puurimine
  Kogumaht – 31 382 krooni, sellest toetus 20 882 krooni
  Kestus – sept 2008-aug 2009
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.115 09.07.2009 mahus 31382 krooni, millest toetus 20 882 krooni.
 2. Toetuse saaja – Külli Reinberk
  Nimetus – Valaste küla 1 Kohtla vald puurkaevu rajamine, pumba ja torustiku paigaldamine
  Kogumaht – 95 226 krooni, sellest toetus 63 226 krooni
  Kestus – sept 2008-aug 2009
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.115 09.07.2009 mahus 78 706 krooni, millest toetus 52 560 krooni.
 3. Toetuse saaja – Ülev Lilleorg
  Nimetus – Paate küla 8 Kohtla vald puurkaevu puurimine ja pumbaseadmete paigaldamine koos automaatikaga
  Kogumaht – 72 157 krooni, sellest toetus 47 657 krooni
  Kestus – sept 2008-aug 2009
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.131 23.07.2009 mahus 56 817 krooni, millest toetus 37 817 krooni.
 4. Toetuse saaja Raimo Kont
  Nimetus – Amula küla 15 Kohtla vald puurkaevu puurimine ja pumbaseadmete paigaldamine koos automaatikaga
  Kogumaht – 62 481 krooni, sellest toetus 41 481 krooni
  Kestus – sept 2008-aug 2009
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.131 23.07.2009 mahus 74 281 krooni, millest toetus 49 381 krooni.
 5. Toetuse saaja – Üllar Lilleorg
  Nimetus – Valaste küla 49 Kohtla vald puurkaevu rajamine ja pumba ning automaatikaseadmete paigaldus
  Kogumaht – 57 643 krooni, sellest toetus 38 143 krooni
  Kestus – sept 2008-aug 2009
  Lõpparuanne kinnitatud Kohtla VV korraldusega nr.131 23.07.2009 mahus 57 643 krooni, millest toetus 38 143 krooni.

Programmi materjalid, vormid ja juhendid:

EAS kodulehekülg

http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/ueldjutt

Ida-Viru Maavalitsuse kodulehekülg

http://www.ivmv.ee/index.php?lang=est&sid=1249450157

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud

Ida-Viru Maavalitsus annab teada, et alates 30.05.2011algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Illuka, Kohtla, Lüganuse, Maidla, Sonda ja Vaivara vallas.

Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 28.01.2011 käskkirjast nr 1-4/18 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on kättesaadav Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel http://www.ivmv.ee

Täiendavat informatsiooni programmi-ja taotlemistingimuste kohta saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusekodulehelt http://www.eas.eeja programmis osalevate valdade kodulehtedelt.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 30.06.2011.a.

Lisainformatsioon: vallavalitsused

maavalitsus

Hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotlusvoor avatud

Kohtla Vallavalitsus annab teada, et alates 07.11.2011 algab hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotluste vastuvõtt Kohtla vallas.

Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 28.01.2011 käskkirjast nr 1-4/18 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on kättesaadav Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel http://www.ivmv.eeja Kohtla valla veebilehel http://www.kohtlavv.ee

Täiendavat informatsiooni programmi-ja taotlemistingimuste kohta saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusekodulehelt http://www.eas.ee.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 07.12.2011.a.

Lisainformatsioon: vallavalitsus