Kohtla vald - parima pangaga paik.
Spordiklubidel esitada tegevustoetuse taotlus jooksva aasta 15. oktoobriks!
Lapsevanemal/ eestkostjal või 19.aastasel õpilasel tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane kinnitus, millises kuni kahes huvitegevuses õpilane osaleb (LISA 201. detsembriks!

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine