Kohtla vald - parima pangaga paik.

Projekti

 

JÄÄTMEMAJAD LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETELE

KAASIKAIA JA PAATE KÜLADESSE

 

Teostatud 21.08.2017 - 18.01.2017

Maksumus 7360,00  eurot

toetas

 

Projekti

 

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE KOHTLA VALLA KÜLADES

 

Teostatud 01.08.2017-30.09.2017

Maksumus 2075,54 eurot

toetas

  Projekti

MÕISAMAA KÜLA VEEVARUSTUSE VÄLJAEHITAMINE

 Teostatud 08.09.2016-19.12.2016

Maksumus 60 537,60 eurot

toetas

Projekti

KUKRUSE MÕISAPARGI RESTAUREERIMINE

Teostatud 20.05.2016-17.05.2017

Maksumus 28 955,00 eurot

toetas

Projekti

JÄÄTMEMAJAD LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETELE TÄKUMETSA, PEERI JA SAKA KÜLADESSE

 Teostatud 29.08.2016-10.01.2017

Maksumus 12 840,00 eurot

toetas

Projekti

 OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE KOHTLA VALLA KÜLADES

Teostatud 24.08.2016-30.09.2016

Maksumus 1046,26 eurot

toetas

Projekti

 JÄRVE MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP

 Teostatud 23.11.2015 – 26.08.2016

Maksumus 17 080,80 eurot

toetas

 

 

 

Projekti

JÄRVE JA KUKRUSE MÕISAPARKIDE HOOLDUSTÖÖD

 Teostatud 06.05.2015 – 15.09.2015

Maksumus 4884,00 eurot

toetas

 

 

Projekti

KOHTLA VALLA NOORTEKESKUSE LASTELE LOODUSÕPPEPÄEVADE KORRALDAMINE

 Teostatud 01.07.2015 – 31.08.2015

Maksumus 333,30 eurot

toetas

 

 

 

Projekti

JÄÄTMEMAJAD LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETELE

Toestatud 07.07.2014-08.09.2014

Maksumus 8 624,00 eurot

toetas

 

 

 

Projekti

JÄRVE MÕISA PARGI KESKKONNAINFOT KAJASTAV INFOSTEND

Teostatud 26.06.2014-03.09.2014

Maksumus 557,30 eurot

toetas

 

Projekti

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE KOHTLA VALLAS

Teostatud 01.07.2014-25.08.2014

Maksumus 1146,00 eurot

toetas

 

Projekti

JÄRVE MÕISAPARGI REKONSTRUEERIMISE I etapp

Teostatud 01.04.2014-03.02.2015

Maksumus 33 528,00 eurot

toetas

 

Projekti

ROODU KÜLA VEEVARUSTUSE EHITAMINE

Teostatud 01.02.2013-31.12.2013

Maksumus 85 620,00 eurot

toetas

 

Projekti

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTILE MULTILIFTKONTEINERI SOETAMINE

Teostatud 01.08.2013-30.09.2013

Maksumus 3060,00 eurot

toetas

 

Projekti

KUKRUSE PARGI MÕISAHOONE ÜMBRUSE PUISTU HOOLDUSTÖÖD JA PARGI INFOSTENDID

Teostatud 01.09.2012-07.11.2012

Maksumus 18 084,00 eurot

toetas

 

Projekti

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE KOHTLA VALLAS

Teostatud 01.05.2012 -06.06.2012

Maksumus 708,00 eurot

toetas

 

Projekti

SAKA KÜLA KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE

Teostatud 01.04.2012 -17.09.2012

Maksumus 106 824,00 eurot

toetas

Projekti

JÄÄTMEMAJADE EHITAMINE JÄRVE KÜLASSE

Teostatud 01.05.2012 -04.12.2012

Maksumus 37 728,00 eurot

toetas

Projekti

KOHTLA KÜLA VEEVARUSTUSE EHITAMINE

Teostatud 01.07.2011 -31.05.2012

Maksumus 274 016,40 eurot

toetas

 

Projekti

KOHTLA VALLAS JÄRVE JA KUKRUSE MÕISA PARKIDE HOOLDUSTÖÖD

Teostatud 25.05.2011 -31.10.2012

Maksumus 32 194,20 eurot

toetas

 

Projekti

KOHTLA VALLAS OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE

Teostatud 01.05.2011 – 28.06.2011

Maksumus 295,20 eurot

toetas

 

Projekti

KUKRUSE MÕISAPARGI HALJASTUS- JA HOOLDUSTÖÖD

Teostatud 01.06.2010 – 28.09.2011

Maksumus 8 488,83 eurot

toetas