Kohtla vald - parima pangaga paik.
Saka Raamatukogu
Saka küla
30103 Kohtla vald
Ida-Viru maakond
Raamatukogu töötab: esmaspäev, teisipäev, neljapäev 12.00-17.00
kolmapäev: 15.00-19.00
Raamatukogu direktor: Anne Saatman
Telefon: 332 8171
E-post: sakarmk@hot.ee
Saka raamatukogu põhimäärus
Saka raamatukogu kasutamise eeskiri