Kohtla vald - parima pangaga paik.

T E A D A A N N E !

 

Kohtla Vallavalitsus ootab kuni

31 augustini 2017

lastevanematelt õpilaste bussisõidusoodustuse avaldusi 2017/2018õ/a.

Avalduses kindlasti märkida toimiv telefoni number!

Avalduse vorm on kättesaadav  Kohtla Vallavalitsuses ja Kohtla valla koduleheküljel www.kohtlavv.ee (sotsiaal-ja tervishoid/blanketid)

 

Avaldus esitada vallavalitsusse või digiallkirjaga aadressile kersti.tammesaar@kohtlavv.ee

 

Kuukaardi ja sõidupiletite koopiad esitada vallavalitsusele iga järgneva kuu

15-ks kuupäevaks.

Välja makstakse toimub ainult eelneva kuu kuukaardi ja sõidupiletite eest.

Tagant järgi eelnevatel kuudel tehtud kulutusi ei kompenseerita!

 

Kuukaardi ja sõidupiletite koopiad võib esitada ka e-meili aadressile kersti.tammesaar@kohtlavv.ee

 

avaldus