Kohtla vald - parima pangaga paik.

2017

Kohtla valla 2017.aasta eelarve

Kohtla valla 2017.aasta eelarve lühiülevaade

Kohtla valla 2017.aasta lisaeelarve

2016

Kohtla valla 2016.aasta eelarve I lugemine eelnõuseletuskiri

Kohtla valla 2016. aasta eelarve II lugemine eelnõu, seletuskiri

Kohtla valla 2016. aasta eelarve lühiülevaade

Kohtla valla 2016.aasta I lisaeelarve

Kohtla valla 2016.aasta II lisaeelarve

Kohtla valla 2016.aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne otsus, aruanne, audiitori arvamus

2015

Kohtla valla 2015.aasta eelarve I lugemine eelnõuseletuskiri.

Kohtla valla eelarve II lugemine eelnõuseletuskiri

Kohtla valla 2015. aasta eelarve

Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia 2015-2018

 Eelarvestrateegia 2016-2019

Eelarvestrateegia 2017-2020

2014

Kohtla valla 2014.a. eelarveseletuskiri

Kohtla valla eelarvestrateegia 2014-2017

Kohtla valla 2014.aasta lisaeelarve

Kohtla valla konsolideeritud 2014.majandusaasta aruande kinnitamineaudiitori arvamus

 

2013

Kohtla valla 2013.a. eelarveseletuskiri

volikogu eelarvekomisjoni 06.02.2013.a. protokoll

Kohtla valla 2013.aasta lisaeelarve

Kohtla valla 2012.aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kohtla valla 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamine volikogu otsusaruanneaudiitori arvamus

väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist - arvamuse andmine majadusaasta aruandele

revisjonikomisjoni koosoleku protokoll

Kohtla valla konsolideeritud 2013.a.a majandusaasta aruande kinnitamine otsusaruanneaudiitori arvamus

 

2012

Kohtla valla 2012.a. eelarve projektseletuskiri

Kohtla valla 2012.a. eelarve

Kohtla valla 2012.a. lisaeelarveseletuskiri

Kohtla valla 2012.a. teine lisaeelarveseletuskiri

 

2011

Kohtla valla 2011.a. eelarve

otsus

otsuse lisa koos seletuskirjaga

Kohtla valla 2011.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne

Audiitori arvamus 2011.a. konsolideeritud majandusaasta aruandele

 

Kohtla valla eelarvestrateegia tekstiosa

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

 

2010

Kohtla valla 2010.a. majandusaasta aruanne

Audiitori arvamus 2010.a. majandusaasta aruandele

 

2009

Kohtla valla 2009.a. eelarve

Kohtla valla 2009.a. majandusaasta eelarve

Audiitori arvamus konsolideeritud majandusaasta aruandele 2009