Kohtla vald - parima pangaga paik.

 

KOHTLA VALLA JÄRVE KÜLA NOORTEKESKUS JA TOILA VALLA VOKA AVATUD NOORTEKESKUS OTSIB NOORSOOTÖÖTAJAT!

 

Järve küla noortekeskus (ruumid asuvad Järve küla 10, Kohtla vald) 0,5  töökohaga
Voka Avatud Noortekeskus (ruumid asuvad Narva mnt 2, Voka alevik, Toila Vald) 0,5  töökohaga

Tööle asumine alates 2. jaanuar 2017

Töö sisu:

 • noortekeskuses noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine
 • noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine
 • Toila ja Kohtla valla koostöö suurendamine noorsootöö tasandil
 • noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine

 

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega 
 • võimalust eneseteostuseks 
 • stabiilset tööd kaheks aastaks
 • erialaseid täiendkoolitusi

 

Eeldame:

 • kõrgharidust või selle omandamist noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni alal 
 • arvuti kasutamise oskust
 • eesti ja vene keele valdamist kõnes ja kirjas
 • valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud)
 • väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust 

 

Isikuomadustest eeldame:

 • ausust ja avatust, head suhtlemisoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning kohanemisvõimet
 • tahe töötada noortega

 

Kasuks tuleb:

 • projektitöö kogemus
 • aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsus
 • eelnev töö noortega
 • B kategooria autojuhi lubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

 

Noorsootöötaja kandidaat esitab  järgmised dokumendid:

·        kirjalik avaldus;

·        elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;

·        ametikohale esitatud kvalifikatsiooni nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad 

 Konkursi võitnud isikuga sõlmitakse tööleping kaheks aastaks

 

Konkursil  osalemise dokumendid  palume saata hiljemalt 16. detsembriks 2016.a meilile etti.kagarov@kohtlavv.ee  Märksõnaks  „Noorsootöötaja konkurss".

 

Täpsem info: tel 53330425