Kohtla vald - parima pangaga paik.

Valla osalus äriühingutes

Aktsiaselts Uikala Prügila (registrikood 10339722)

Juhatuse liige Viktoria Tsetarnaja

Nõukogu esimees Marika Korsten

Nõukogu liikmed:

  • Aili Saart
  • Tiia Ossipenko
  • Nikolai Ossipenko
  • Aleksandr Smirnov

 Valla osalus mittetulundusühingutes

Mittetulundusühing TOILA-ONTIKA MEREKUURORT (registrikood 80137121)

Juhatuse liikmed: 

 

Virumaa Koostöökogu (registrikood 80236707)

Kohtla valla esindaja - Margit Juuse, margit.juuse@kohtlavv.ee

Vallaga seotud sihtasutused

Sihtasutus Kukruse Polaarmõis (registrikood 90010309)

Nõukogu liikmed: 

  • Hannes Lumiste
  • Guido Tellis
  • Margit Juuse
  • Gerli Romanovitš